WNKLen als Millennial

WNKLen als Millennial

Als ondernemer is met de tijd meegaan van levensbelang. Maar hoe doe je dat in deze turbulente tijden – door sommigen zelfs ‘transitietijden’ genoemd? WNKL ziet in ieder geval kansen voor (nieuwe vormen van) samenwerking en nodigt hier graag actief toe uit. Zo ontstaat, aldus WNKL, een voedingsbodem voor innoverende initiatieven en producten. En of je het nu een goede of slechte ontwikkeling vindt, volgens WNKL zal in de toekomst iedereen wel ergens in zijn of haar leven als zzp’er aan de slag gaan – en dit geldt al helemaal voor jongeren! WNKL ziet dus kansen in het toenemend aantal zzp’ers. Maar hoe geef je die (nieuwe vormen van) samenwerking dan vorm en richting? En tegen welke achtergronden? Onze stagiair Bart, zelf Millennial, doet hier onderzoek naar voor zijn stage. Zijn literatuuronderzoek is verwerkt in dit artikel.

Lokaal netwerkondernemen
WNKL werkt hyperlokaal aan het samenbrengen en creëren van onverwachte en potentiële samenwerkingsverbanden tussen professionals uit diverse branches. Dit vanuit de ‘senseo-gedachte’: verrassende samenwerkingen leiden tot verrassende innovaties. Zoals een koffieleut en een techneut samen de Senseo hebben ontwikkeld, zo kunnen ook lokaal verrassende innovaties ontstaan. Alleen: hoe doe je dat dan? Voor de millennials sowieso in een combinatie van online en offline. En lokaal. Dit is niet alleen duurzaam – alleen al vanwege de vervoerskosten – maar ook slim, omdat zo binnen de wijk allerlei sociale en professionele netwerken ontstaan, en de wijk én wijkeconomie worden versterkt. Zo kunnen we van 1+1 ook meer maken dan 2: bijvoorbeeld door de ontstane samenwerkingen te kapitaliseren voor een goed doel binnen de wijk.

ZZP in Nederland
Tegelijkertijd is het zelfstandig ondernemerschap een trend met controverses. Want van waar die trend? Hebben werknemers behoefte aan eigen verantwoordelijkheid en vrijheid of is er sprake van een uitwas van het vrijemarktdenken? Aan de overheid de taak om uitwassen tegen te gaan en het debat hierover vorm te geven. En ondertussen signaleert WNKL een aantal voor- en nadelen aan het zelfstandig ondernemerschap. Er zijn kenniswerkers die het goed doen en er zijn ‘jongens met de gouden handjes’ die het prima doen; er zijn uitwassen, er is armoede. En er zijn kansen. Want ‘werk’ heeft voor veel mensen een sociale betekenis en functie. Een netwerk krijgt zo niet alleen een professionele, potentieel innovatieve functie, maar ook een sociale en vitale functie. Als we niet meer voor bedrijven werken, wordt het netwerk immers een nieuwe vorm van bedrijfsvoering.

Kennis ‘at zero marginal cost’?
Hoe maak je een netwerk dan tot een bedrijfsmatig succes? Iedereen kent wel een aantal digitale platforms die het woord ‘netwerk’ een bijna nieuwe betekenis hebben gegeven. Denk aan AirBNB, Uber, Peerby en nog veel meer. In dit kader inspireert topeconoom Jeremy Rifkin niet alleen wereldleiders met zijn boeken over de ‘zero marginal cost society’, ook wij zijn geïnspireerd. Volgens Rifkin is kennis straks, net zoals nieuws, muziek en spullen nu, vrijelijk tegen vrijwel ‘zero marginal cost’ beschikbaar. Bovendien zijn we straks allemaal ‘prosument’ op basis van alle vrijelijk beschikbare informatie. Hoe verdienen Millennials dan straks hun brood? Volgens Rifkin hebben we vooral ook hechte netwerken (!) nodig. In dit filmpje schetst hij zijn toekomstbeeld. Benieuwd wat jij vindt! Zijn netwerken wellicht de ‘premiums’ van de ‘freemiums’?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *